14-03-2017 - Møde i kommunalbestyrelsen
Share Video
Download video
Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Tilsyn 2016#3 - Udvikling af ressourceforløb (bevilling)#4 - Brobygningsforløb NEXT (bevilling)#5 - Handleplan for borgere ramt af kontanthjælpsloft og 225 timers regel#6 - Strategi for kommunale grunde langs Roskildevej#7 - Modernisering af vejbelysning - supplerende arbejder til etape 1 - 2 ( bevilling)#8 - Årsrapport for kommunale ejendomme 2016 (bevilling)#9 - Læringslys på Herstedlund Skole (bevilling)#10 - Roskildevej 16 - dispensation til restaurationsvirksomhed#11 - Regulativ for Herstedøster Vandværk#12 - Anlægsregnskab for udviklingsplan for Kulturcenter Birkelundgård#13 - Forundersøgelser nye plejeboligbyggerier (bevilling)#14 - Integrationsrådets rapport 2016#15 - Frigivelse af midler til salg af grunde (bevilling)#16 - Projekt om indtægtsoptimering (Bevilling)#17 - Afskrivning af kommunens tilgodehavender, samt værdiregulering 2016#18 - Godkendelse af lånoptagelse på 29,1 mio. kr. i henhold til lånerammen for 2016#19 - Godkendelse af vedtægtsændringer Røde Vejrmølle Park#20 - Forslag fra SF om forsøg med fleksibel arbejdstid til kommunens ansatte#21 - Godkendelse af forslag til repo-forretninger i Hovedstadens Beredskab#22 - Forslag fra Enhedslisten om henvendelse til regering og folketing - integrationspolitik#23 - Forslag fra partierne O, Ø og B om regelsæt for ligebehandling i den kommunale valgkamp#24 - Klager over afslag på skoleplacering, skoleindskrivning 17/18 (Lukket punkt)#25 - Ekstra bevilling til genopførelse af bygning M til Kongsholmcentret (Bevilling) (Lukket punkt)

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen 14. marts 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 193
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 13
Den seneste måned: 193
Det seneste år: 193
There is no video in the channel yet. There is no video yet.