09-05-2017 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Forslag fra Det konservative Folkeparti om rammeforsøg på skoleområdet#3 - Flytning af budget for administrativ medarbejder (bevilling)#4 - ­ Spildevandstilladelse til Riwal#5 - Miljøgodkendelse til Scandic Metal#6 - Deklaration om brugsret til tidligere frysehus og om vejret#7 - Klimakommune Plus+ medlemskab til beslutning#8 - Klimastrategi og ­handleplan#9 - Banehegnet 18­44 ­ ansøgning om dispensation til at fælde to træer#10 - Biotopia ­ et borgerinitiativ til etablering af mere natur i Albertslund ­ ansøgning om placering i Birkelundsparken.#11 - Modernisering af vejbelysning ­ supplerende arbejder til etape 1 ­ 2 ( bevilling)#12 - Modernisering af vejbelysning etape 3 ­ 4 (bevilling)#13 - Igangsættelse af nyt plangrundlag for boliger ved COOP, Roskildevej 33#14 - Grønt regnskab 2016#16 - Partnerskabsaftale om det strategiske boligsamarbejde#17 - Ordinær generalforsamling 2017 ­ HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S#18 - Forslag fra Konservative til Veteran­ og pårørendepolitik#19 - Forslag fra Enhedslisten om at begrænse borgmesterens vederlag#20 - Godkendelse af salg af grund til Next Uddannelse København (Bevilling) (Lukket punkt)#21 - Godkendelse af erhvervslejekontrakt i Vestskovens Gymnasiums lokaler (Lukket punkt)#22 - Godkendelse af rammeaftale mellem Next Uddannelse København og Albertslund Kommune (Lukket punkt)#23 - Mandat til forhandling af grundsalg til BO­VEST i forbindelse med realisering af helhedsplan for Toften (Lukket punkt)#24 - Seniorordning ­ udvidelse af antallet af direktører med en projektdirektør (Lukket punkt)#25 - Alkoholbevilling (Lukket punkt)

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen 9. maj 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 149
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 5
Den seneste måned: 149
Det seneste år: 149
There is no video in the channel yet. There is no video yet.