22-06-2017 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
spørgetid#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - ØU/KB - Borgerdrevent forslag fra Alternativet om Cre- A-Town#3 - ØU/KB - Borgerrådgiverens beretning 2016-2017#4 - BSU/ØU/KB - Handleplan naturfag 2017-2022#5 - BSU/ØU/KB - Flytning af inventar og reparation af gokartbane#6 - BSU/ØU/KB - Inklusion og praksisfællesskaber#7 - BSU/ØU/KB - Albertslund Ungecenter - 10. klasse - NEXT#8 - VFU/ØU/KB - Handleplan for håndtering af ventelisten på plejeboligområdet#9 - VFU/ØU/KB - Trivselsindsats plejeboligområdet#10 - VFU/ØU/KB - Rengøring på plejeboligområdet#11 - VFU/ØU/KB - Madtilbud i det åbne dagcenter#12 - VFU/ØU/KB - Storrygerindsats#13 - FOU/ØU/KB - Nye retningslinier for at modtage medlemstilskud#14 - FOU/ØU/KB - Låneaftale Langagergaard 2017 - 2022#15 - MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 4.12 og kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium#16 - MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan 2.11 og kommuneplantillæg 10 - Boliger ved COOP#17 - MBU/ØU/KB - Udbygning af IT-infrastruktur i institutioner#18 - MPU/ØU/KB - Udstykning af enfamiliehus#19 - MBU/ØU/KB - Udstykning til 5 rækkehuse#20 - MBU/ØU/KB - Anvendelsesændring til kontor og konferencelokale#21 - MBU/ØU/KB - Dispensation fra lokalplan til bibeholdelse af hegn#22 - MBU/ØU/KB - Tværstien - grønt område - brugsaftale og lånevikår - AKB Alberts Have#23 - MBU/ØU/KB - Spildevandstilladelse til Trifina Ejendomme 6 ApS#24 - MBU/ØU/KB - Forskrift for støvende og støjende byggeaktiviteter#25 - ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten om udskydelse af salg eller nedrivning af Albo#26 - MBU/ØU/KB - Nedrivning af ALBO og Kongsholmcentret#27 - MBU/ØU/KB - Flytning af det åbne dagcenter#28 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for trangfølgeplan for asfaltarbejder 2015#29 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for automatisk brandalarmeringsanlæg på div. ejendomme#30 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for ændringer i rådhusforhallen#31 - ØU/KB - Omlægning af lån til fast rente#32 - ØU/KB - Godkendelse af køb af obligationer#33 - ØU/KB - Regnskab 2016 Godkendelse af årsregnskab 2016 samt revisionens årsregnskab#34 - ØU/KB - Forslag fra Dansk Folkeparti om oprettelse af et udsatteråd#35 - ØU/KB - Alkoholbevilling (Lukket)

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen 22. juni 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 271
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 9
Den seneste måned: 26
Det seneste år: 271
There is no video in the channel yet. There is no video yet.