10-10-2017 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Budget 2018 og overslagsår 2019-2021, 2. behandling#3 - Fastsættelse af kirkeskat for 2018#4 - Evaluering af lukkeuger i SFO og klubber, 2017#5 - Familieskolen fysiske forbedringer (bevilling)#6 - Forslag fra Radikale Venstre - Beskyttelse af institutionsbørnene mod livsfarlige sygdomme#7 - Justering i aftale for fleksibel anvisning i Hedemarken#8 - Investering i vækst med social bundlinje#9 - Energispareaktivitetsplanen - status og budget for 2018#10 - Varmeforsyningens budget og takster til budget 2018#11 - Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2018#12 - Udskiftning af vandinstallationer på Egelundskolen (bevilling)#13 - Høringssvar til revision af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet#14 - Fælles høringssvar fra LOOP CITY til revision af Fingerplan - spor 2#15 - Høringssvar fra AK til revision af Fingerplan 2017 - spor 2#16 - Høringssvar til revision af Fingerplan 2017 - anvendelse af de grønne kiler#17 - Høringsvar til Fingerplan spor 2, byudvikling ved ikke-knudepunktsstationer#18 - Høringssvar til Klimastrategi#19 - Dispensation til udstykning, Storstræde 21#20 - Skiltning til Albertslund Centrum#21 - 17.4 Plejecenter og Sundhedshus/ØU/KB - Lokalisering af dagcenter#22 - Handleplan 2018 - 2019 for Erhvervsstrategien#23 - Kommunegrænsen til Ballerup og Egedal Kommuner#24 - Godkendelse af AKB Hedemarkens vedtægter#25 - Fritagelse af grundskyld Roskildevej 122#26 - Forslag fra Lars Gravgaard (C) om lokalplan 3.8, Værkstedskvarteret#27 - Seniorboligfællesskaber - Realdania#28 - Godkendelse af udpegning til Taxinævn Hovedstaden#29 - Forslag fra Enhedslisten om kvoteflygtninge til Albertslund#30 - Forslag fra partierne O, V og Ø vedr. valgkampen#31 - Forslag fra partierne B og Ø om arbejdstidsaftale for lærerne#32 - Forslag fra Dansk Folkeparti, Brug af dansk arbejdskraft#33 - Udbudsmateriale - Roskildevej 82-84 og Roskildevej 90-92#34 - Omkonstituering i Integrationsrådet#35 - Førrløse busser#36 - Alkoholbevilling Felix Café og Steakhouse (Lukket)

Næste møde i Kommunalbestyrelsen er 10. oktober. 18.00, transmissionen vil starte ca. 10 min før.

Denne video er set i alt: 455
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 455
There is no video in the channel yet. There is no video yet.