13-03-2018 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Forslag fra Dansk Folkeparti, Kostpolitik#3 - Klager over afslag på skoleplacering, skoleindskrivning 18/19#4 - Kvalitetsrapport for skolerne 2015/2016 og 2016/2017#5 - Bevilling af særtilskud til Albertslund Skytteforening#6 - Debatoplæg for Roholmparken (høring)#7 - Birkelundsvej 2 - Etablering af hegn om politigården#8 - Udviklingsaftale med forkøbsret for etablering er private seniorboliger 3 steder i Albertslund#9 - 17.4 Plejeboliger/ØU/KB - Godkendelse af købsaftale#10 - Forslag fra SF om indefrysning af lønmidler ved en konflikt#11 - Forslag fra Enhedlisten vedr. OK18t1 #1 - Ændringsforslag fra Enhedslisten vedr. OK18#12 - Integrationsrådets rapport#13 - Behandling af Indkøbspolitik 2018-2020#14 - Økonomisk politik 2018-2021#15 - Analysetemaer til budget 2019#16 - Trafiksikkerhedsplan - status og projekter 2018 (bevilling)#17 - Tilsyn 2017 (Serviceloven)#18 - Udpegning af repræsentanter til bestyrelsen for Albertslund Ungecenter#19 - Ændring af vedtægter sundhedsrådet 2018#20 - Udpegning af medlemmer til Handicaprådet#21 - Udpegning af medlemmer til Udsatterådet#22 - Valg af bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Vikingelandsbyen#23 - Valg af repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget#24 - Valg af repræsentanter til Idrætsrådet#25 - Årsberetning 2017 og handlingsplan 2018 for kommunale ejendomme 2017 (Bevilling)#26 - Godkendelse af lånoptagelse på 62,7 mio. kr. i henhold til lånerammen for 2017#27 - Gebyrer og morarenter vedrørende underretning om udlæg i ejendom#28 - Afskrivning af kommunens tilgodehavender, samt værdiregulering 2017#29 - Statens trafikplan 2017-2032 (høring)#30 - Vedtagelse af forretningsorden for Kommunalbestyrelsen#31 - Omkonstituering i Grundlisteudvalget#32 - Brian Palmund søger om orlov#33 - Studietur for Kommunalbestyrelsent1 #2 - Danni Olsen søger om orlov#34 - Grundsalg (bevilling) (Lukket)#35 - Forlængelse af åremålsansættelsen for Kommunaldirektøren i Albertslund Kommune (Lukket)

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen 13. Marts 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 291
De sidste 24 timer: 6
De sidste 7 dage: 31
Den seneste måned: 291
Det seneste år: 291
There is no video in the channel yet. There is no video yet.