10-04-2018 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - ØU/KB - Forslag fra partierne A, F og B - Ulovlig overnatning i Albertslund Kommune#3 - ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten og Paw Østergaard Jensen (A) - Plantning af frugttræer og bærbuske#10 - §17.4 Byudvikling/MBU/BSU/ØU/KB - Natur- og landskabsprojekt for Hyldagerparken og Kongsholmparken og nyt klubtilbud for Albertslund Motorsportscenter#4 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg#5 - SUS/ØU/KB - Kvalitetsstandarder Voksne med Særlige Behov 2018#6 - SUS/ØU/KB - Måltidsoplevelse på plejeboligområdet; Udmøntning af midler fra budgetaftale#7 - MBU/BSU/ØU/KB - Anlæg af to klubbygninger - indledende faser og projektering (bevilling)#8 - MBU/ØU/KB - Nyt lys og akustik på Herstedlund Skole (Bevilling)#9 - §17.4 Plejeboliger/ØU/KB - Godkendelse af udbudsmateriale#11 - §17.4 Byudvikling/ØU/KB - Udbud af Albogrunden#12 - §17.4 Byudvikling/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsprogram#13 - §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Godkendelse af kommissorium for Temaudvalg#14 - §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Prioritering og valg af tema for §17,4 Temaudvalg#15 - MBU/ØU/KB - Trafikbestilling 2019#16 - MBU/ØU/KB - Roskildevej 90-92 - Igangsætning af nyt plangrundlag#17 - MBU/ØU/KB - Linde Allé 2 og Roskildevej 169 - igangsætning af nyt plangrundlag#18 - MBU/ØU/KB - Miljøtilsynsplan#19 - MBU/ØU/KB - Miljøberetning 2017#20 - EBU/ØU/KB - Uddannelsesindsats 30-39 årige#21 - SUS/ØU/KB - Udpegning af medlemmer til Sundhedsrådet 2018-2021#22 - MBU/ØU/KB - Flytning af Ungeenheden (bevilling)#23 - MBU/ØU/KB - Frigivelse af midler til ansættelse af projektleder og midler til planlægning af åbningstræk (bevilling)#24 - MBU/ØU/KB - Udvikling af Hyldagergrunden - forundersøgelser og rådgivning (bevilling)#25 - ØU/KB - Albertshøj - Regnskab 2016#26 - ØU/KB - Albertshøj - Regnskab 2017#27 - ØU/KB - Overførsler fra 2017 til 2018#28 - ØU/KB - Flytning fra drift til anlæg - 2018 (bevilling)#29 - ØU/KB - Regnskab 2017 - Afgivelse af kommunens årsregnskab til revisionen#30 - ØU/KB - Revisionens delberetning nr. 21 - løbende revision 2017 samt revisionens tiltrædelsesberetning nr. 20#31 - ØU/KB - Procesplan for analyser til Budget 2019-2022#32 - ØU/KB - Ordinær generalforsamling 2018 - HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S#33 - ØU - Orientering om KSL §31 - konvertering af lån

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen 10. April 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 419
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 2
There is no video in the channel yet. There is no video yet.