12-06-2018 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - ØU/KB - Borgerrådgiverens Beretning 2017-18#3 - MBU/ØU/KB - Hvidbog for Roholmparken#4 - MBU/ØU/KB - Projektering af haludvidelse (bevilling)#5 - MBU/ØU/KB - Albertslund golfklub - forlængelse af brugsret#6 - MBU/ØU/KB - Henvendelse fra SMALL Living Albertslund#7 - BSU/ØU/KB - Ansøgning til Fonden for Entreprenørskab (bevilling)#8 - BSU/ØU/KB - Ansøgning fra Herstedvester Skole om brug af Lærkelængen#9 - BSU/ØU/KB - Forslag om ny struktur på SFO Egelundskolen (bevilling)#10 - MBU/BSU/ØU/KB - Anlæg af to klubbygninger - valg af placering og anlægstype#11 - BSU/ØU/KB - Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2018#12 - SUS/ØU/KB - Besøgspakker i hjemmeplejen#13 - SUS/ØU/KB - Færre forskellige hjælpere i borgernes hjem#14 - SUS/ØU/KB - Bedre bemanding i ældreplejen (bevilling)#15 - SUS/ØU/KB - Ny ramme for det åbne aktivitets- og træningstilbud#16 - ØU/KB - Takstforhøjelse på Ridecentret#17 - ØU/KB - Godkendelse af skema A, Solhusene#18 - § 17.4 Plejeboliger/ØU/KB - Vurdering af tilbud og skema B (bevilling)#19 - ØU/KB - Salg af Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11#20 - ØU/KB - Projekt Hyldager - realisering af køb af arealer og flytning afkommunegrænsen på en strækning langs Holbækmotorvejen#21 - ØU/KB - Udvidelse af lejemål i Værkstedgården 12 (bevilling)#22 - ØU/KB - Sammenlægning af ydelsesområdet (bevilling)#23 - ØU - Administrative medarbejdere fra Social og Familie til Skole og Uddannelse (bevilling)#24 - ØU/KB - Albertshøj - Plejecenter - Budget 2019 og reguleret budget 2018#25 - ØU/KB - Indstilling vedr. etisk skattemærke#26 - EBU/ØU/KB - Kompetenceudvikling af virksomhedskonsulenter (bevilling)#27 - MBU/ØU/KB - Istandsættelse af lejligheder på Stationstorvet 23 (Bevilling)#28 - MBU/ØU/KB - Etablering af toiletter på Birkelundgård (bevilling)#29 - MBU/ØU/KB - Nye skilte til stierne (bevilling)#30 - MBU/ØU/KB - Grønt Regnskab 2017#31 - MBU/ØU/KB - Busdrift under anlæg af letbanen#32 - MBU/ØU/KB - Trangfølgeplan asfaltarbejder 2018 (Bevilling)#33 - MBU/ØU/KB - Renovering af flisearealer, brolægninger og brønde 2018 (bevilling)#34 - MBU/ØU/KB - Solceller og energiforlig#35 - KB - Forslag fra Enhedslisten om plan for solceller i Albertslund#36 - KFU/ØU/KB - Ændring af åbningstiden i Borgerservice på Biblioteket#37 - MBU/ØU/KB - Analyse af fremtidig anvendelse af Svømmehallen ved Herstedvester Skole (bevilling)#38 - ØU/KB - Ringstedbanen - ekspropriationsvilkår og arealerstatning (bevilling)#39 - ØU/KB - Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2017 og Regnskab 2017#40 - ØU/KB - Godkendelse af forslag til revideret Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab#41 - ØU/KB - Godkendelse af forslag til repo-forretninger i Hovedstadens Beredskab#42 - ØU/KB - Bestyrelsesmedlem til den kommende FGU-institution#43 - ØU/KB - Ophævelse af godkendt erhvervslejekontrakt i Vestskovens Gymnasiums lokaler#44 - ØU/KB - Udvidelse af Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter#45 - ØU/KB - Godkendelse af decisionsskrivelser for 2016#46 - ØU/KB - Godkendelse af årsregnskabet 2017 og revisionens årsberetning#47 - KB - Bestyrelsen for MAD til hver DAG#48 - ØU/KB - Alkoholbevilling - Casa Rosso/Cafe Albertine (Lukket punkt)#49 - ØU/KB - Alkoholbevilling - Albertslund SP Lukket punkt)

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen 12. Juni 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 223
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 223
Den seneste måned: 223
Det seneste år: 223
There is no video in the channel yet. There is no video yet.