11-12-2018 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden#11 - Navngivning af plads efter tidligere folketingsmedlem og formand for SF, Gert Petersen (UDGÅET)#16 - Godkendelse af kvalitetsstandard for Rehabiliteringsafdelingen (UDGÅET)#58 - Integrationsrådets formål og fremtid (UDGÅET)#2 - Forslag fra Enhedslisten til udsatte grupper#3 - Forslag fra Alternativet, 50.000 kr. til langtidsledige#4 - Forslag fra Venstre om principper for ligestillilng og mangfoldighed#6 - 17.4 Byudvikling/ØU/KB - Godkendelse af masterplan for Albertslund Centrum#5 - 17.4 Byudvikling/ØU/KB - Projektudviklingsaftale for del af Albertslund Centrum#7 - 17.4 Byudvikling/ØU/KB - Godkendelse af udbudsstrategi for Hyldagergrunden#8 - Udbud og salg af Hjørnegrunden og Stensmosegrunden#9 - Ændring af plejeboligdøre på Albertshøj (bevilling)#10 - Skema B - Gårdhusene AB Vest - Godkendelse#12 - Midler til løft af fagligt svage elever (bevilling)#13 - Deltidspladser i dagtilbud - Retningslinjer#14 - Regulering af skolernes budget 2019 pba. de faktiske elevtal pr.5.9.2018 (bevilling)#15 - Sprog- og læsehandleplan#17 - Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan#18 - Udmeldelse af Sund By Netværket#19 - Beskæftigelsesplan 2019#20 - Stærke valg - unges veje i uddannelse og job i Albertslund 2018-2025#21 - Budget til den kommunale ungeindsats (bevilling)#22 - Parkering til institutioner i Albertslund Syd#23 - Smedeland 18 - Afslag på opførelse af ca. 6000 m2 lagerbygning#24 - Forslag lokalplan 13.7, Roskildevej 169 og Linde Allé 2-4#25 - Roskildevej 82-84 - Igangsætning af nyt plangrundlag#26 - Økonomisk status vedr. nedrivning af Albo og Kongsholmcentret (bevilling)#27 - Ændringer af vintervedligeholdelse for private fællesveje#28 - Vinter- og renholdelsesregulativ 2018#29 - Tilpasning til lavtemperaturfjernvarme i kommunale ejendomme 2019 (Bevilling)#30 - Tilskud til Agenda Center Albertslund 2019 (bevilling)#31 - Rottehandlingsplan 2019-2021#32 - Vedtægtsændringer - GF Tornegårdsvej 1-49#33 - Sociale klausuler - skærpelse#34 - Anlægsregnskab for planlagt vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2017#35 - Anlægsregnskab for Cykelparkering ved Albertslund Station#36 - Anlægsregnskab for salg af arealer til HOFOR#37 - Anlægsregnskab for vej- og stibelysning i Hersted Industripark og DOLL#38 - Anlægsregnskab for renovering af stadiontag#39 - Anlægsregnskab for busholdeplads - tilgængelighed#40 - Anlægsregnskab for broer og bygningsværker 2014#41 - Anlægsregnskab for særlige vedligeholdelsesarbejder i 2015 og 2016#42 - Anlægsregnskab for energibesparende tiltag i kommunale bygninger i 2016#43 - Anlægsregnskab for energibesparende tiltag i kommunale bygninger 2015#44 - Anlægsregnskab for Kanalgade-projektet#45 - Anlægsregnskab for klasserumsinventar og fysiske læringsmiljøer#46 - Flytning fra drift til anlæg 2018 (bevilling)#47 - Gebyrer for 2019 for virksomheders adgang til genbrugsstationer#48 - Godkendelse af takstblad 2019 for Herstedøster Vandværk#49 - Takster 2019 for vand og spildevand - HOFOR#50 - Frigivelse af midler til DIF Get2sport#51 - Opkrævning af kommunens tilgodehavender#52 - Dispensationsansøgning til etablering af søer i beskyttet naturtype.#53 - Grønt Danmarkskort, Lokalt Naturråd og Kommuneplanen#54 - Politisk tidsplan for budgetproces 2020#55 - Håndtering af overførselssagen 2018 til 2019#56 - Overførsel af forventet mindreforbrug på Badesøen (bevilling)#57 - Proces for indgåelse af ny bankaftale for kommunens bankforretning#59 - Vedtægtsændringer Hovedstadens Letbane

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen 11. December 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 297
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 2
Den seneste måned: 4
Det seneste år: 297
There is no video in the channel yet. There is no video yet.