12-02-19 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden#16 - MBU/ØU/KB - Flytning af Billedskolen til Hovedbiblioteket (Bevilling) (UDGÅET)#2 - KB - Forslag fra Alternativet om Kultur på Recept#3 - KB - Forslag fra SF om brug af flyrejser#4 - KB - Forslag fra Enhedslisten vedr. kvalitetsstandard og rengøring#5 - KB - Forslag fra Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om tilbagebetaling af opkrævet betalilng for akutpladser#6 - ØU/KB - Forslag fra Venstre om principper for ligestillilng og mangfoldighed#7 - BSU/ØU/KB - Elev- og klassetal - skoleindskrivning 2019/20#8 - BSU/ØU/KB - Ret til orlov fra dagtilbud#9 - KFU/ØU/KB - Selvbetjent bibliotek - værtsrollen#10 - KFU/ØU/KB - Resultatkontrakt Spillestedet Forbrændingen#11 - KFU - Ansøgning om tilskud til Skt. Hans på Herstedhøje 2019#12 - KFU/ØU/KB - KMK Hensigtserklæring#13 - §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Behandling af høringssvar, samt godkendelse af "Fælles om Albertslund"#14 - ØU/KB - Nedlæggelse af Integrationsråd og oprettelse af Medborgerskabsråd#15 - §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Nyt tema for Temaudvalget i 2019: Ungeliv#17 - MBU/BSU/ØU/KB - Klub Bakkens Hjerte - Dispositionsforslag, genhusning og projektering (bevilling)#18 - MBU/ØU/KB - Klub Svanen – Dispositionsforslag, projektering og placering (bevilling)#19 - MBU/ØU/KB - Klub Svanen - Placering af ny klub og mageskifte#20 - MBU/ØU/KB - Vandforsyningsplan 2019-2030#21 - MBU/ØU/KB - Fremkommelighedsudvalgets anbefalinger#22 - MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplan 7.15 - boliger for Kanalgaden 3#23 - MBU/ØU/KB - Renovering og forskønnelse af betonbolværker og brofag mv. ved Kanalgaden (bevilling)#24 - MBU/ØB/KB - Miljøcertificering og miljøredegørelse#25 - MBU/ØU/KB - Igangsætning af rammelokalplan for Hyldagergrunden#26 - MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan 25.6 og Kommuneplantillæg 7 - Hyldager Bakker (høring)#27 - MBU/ØU/KB - VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til Hyldager Bakker#28 - MBU/ØU/KB - Natur- og landskabsprojekt Hyldager Bakker - rådighedsbeløb 2019 (Bevilling)#29 - MBU/ØU/KB - Indeklimastrategi på skoleområdet (bevilling)#30 - MBU/ØU/KB - Bedre lys, lyd og luft på skolerne (Bevilling)#31 - § 17.4 Plejeboliger/ØU/KB - Overtagelse af bygherrerollen#32 - BSU/ØU/KB - Evaluering af visitation til Søndergård og Baunegård#33 - BSU/ØU/KB - Revideret regelsæt for visitation til dagtilbud 0-5 år#34 - BSU/SUS/ØU/KB - Videreførelse af headspace Albertslund#35 - SUS/ØU/KB - Ny Sundhedsaftale 2019-2022 i høring#36 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af høringssvar/Sundhedsaftale#37 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter servicelovens §86#38 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af ny værdighedspolitik og godkendelse af proces for ældrepolitik#39 -SUS/ØU/KB - Projektøkonomi for 'Det Sunde Arbejdsfællesskab', bevilling#40 -ØU/KB - Forlængelse af Strategi for Albertslund (2016-2020)#41 - ØU/KB - Frikommuneforsøg 2019#42 - ØU/KB - Valgstyrere og politisk tilforordnede vælgere#43 - KB - Forslag fra Socialdemokratiet om omkonstituering

Se eller gense kommunalbestyrelsemødet 12. Februar 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 280
De sidste 24 timer: 12
De sidste 7 dage: 280
Den seneste måned: 280
Det seneste år: 280
There is no video in the channel yet. There is no video yet.