14-05-19 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Forslag fra Enhedslisten vedr. Nationale test#3 - Digitalisering- og investeringsplan skoler#4 - Røgfri arbejdstid i Albertslund Kommune#5 - Røgfri skoletid#6 - Løft til folkeskolen (Budgetaftale 2019)#7 - Arbejdstidsaftale for lærere 2019 - 2021#8 - Evaluering af sprogindsatser i Dagtilbud#9 - Byggeri af ny daginstitution (bevilling)#10 - Nyt medlem til Udsatterådet#11 - Ny kulturpolitik#12 - Status på ubemandede åbningstimer på Biblioteket#13 - Forslag til lokalplan 3.15 og kommuneplantillæg nr. 6 for Roskildevej 82-84 (høring)#14 - Endelig vedtagelse af lokalplan 13.7 og kommuneplantillæg nr. 4 - Roskildevej 169 og Linde Allé 2-4#15 - Rådgivning til byudviklingsprojekter (Bevilling)#16 - Igangsættelse af arbejde med stationsforplads ved kommende letbanestation "Glostrup Nord" (bevilling)#17 - Opgradering af legepladser (bevilling)#18 - Endelig vedtagelse af kapacitetsplan for Harrestrup Å - 2018#19 - Hyldager Bakker - Trafikprojekt#20 - Støjhandlingsplan 2019-2023 (høring)#21 - Udbygning af IT-infrastruktur 2019 (bevilling)#22 - Godkendelse af Miljøpolitik#23 - Ladestandere i Albertslund: analyse af muligheder og nedsættelse af brugergruppe#24 - Afgivelse af mindre areal ved Dyregården#25 - Årsrapport forsikring & risikostyring 2018#26 - Patientforsikring#27 - Udmøntning af social pulje under Økonomiudvalget#28 - Friinstitutionsforsøg på dagtilbuds-, botilbuds- og ældreområdet#29 - Ordinær generalforsamling 2019 - HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/St#30 - Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018 og Regnskab 2018#31 - Orientering om underskrivelse af procesfuldmagt til ATP jf. styrelseslovens § 31#32 - Omkonstituering i Bestyrelsen for Musikskolen#33 - Udtrædelse af Temaudvalgett1 #1 - Retningslinjer for nære relationer i Albertslund Kommune

Se eller gense kommunalbestyrelsemødet 14. Maj 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 182
De sidste 24 timer: 2
De sidste 7 dage: 19
Den seneste måned: 182
Det seneste år: 182
There is no video in the channel yet. There is no video yet.