10-09-19 – Møde kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Pensionisternes mærkedage#3 - Forslag fra Enhedslisten vedr. kvalitetsstandard og rengøring#4 - Godkendelse af kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2019#5 - Nyt medlem til Udsatterådet#6 - Nyt koncept for priser til foreninger og frivillige#7 - Pulje til borgerdrevne aktiviteter#8 - Fastholdelse af unge i foreningslivet#9 - Tilsyn og årsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden#10 - Tilsyn og årsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden#11 - Evalueringsplan 'Skole for alle' og folkeskolereform#12 - Frigivelse af midler til projektet "én koordinerende sagsbehandling" for børn og unge med handicap (bevilling)#13 - Frigivelse af midler til projektet "børn og bøger i bio" (bevilling)#14 - Endelig vedtagelse af Erhvervsstrategi 2019 - 2024#22 - Flytning af baner inden byggeri af hal#23 - Afslag på permanentgørelse af faste hegn ved rækkehusene i Albertslund Syd#15 - Resultater fra borgerinddragelse til Kommuneplanstrategi#16 - Endelig vedtagelse af lokalplan 18.1.1 (18.7) Roholmparken, seniorbofællesskaber og park#17 - Forslag til lokalplan 18.1.2 - Roholmparken Vest - seniorbofællesskab (høring)#18 - Principbeslutning for navngivning af veje og pladser (høring)#19 - Forslag til nyt vejnavn for Herstedvesterstræde 4-6 (høring)#20 - Forslag til nyt vejnavn for Randager 1 (høring)#21 - Nedlæggelse af bolig - Albertslundvej 3#24 - Vandforsyningsplan 2019-2030#25 - Forlængelse af 2-1 vej på Ballerupvej og Østbakkevej#26 - Roskilderuten (bevilling)#27 - Roholmsvej - Trafik- og støjsanering (bevilling)#28 - Udvidelse af parkeringsplads på Alberts Vænge (bevilling)#29 - Etablering af Besøgsgård på Toftegården (bevilling)#30 - Genoptagelse af opsagt lejemål Roskildevej 163 (bevilling)#31 - Hyldager bakker - frigivelse af rådighedsbeløb - indtægt for modtagelse af jord (bevilling)#32 - Forslag fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti om socialt frikort#33 - Forslag fra SF om tilføjelse til de boligsociale anvisningskriterier#34 - Forslag fra Enhedslisten om proces ved ansættelsesstop#35 - Boligselskabet AKB Albertslund afdeling Hedemarken- solcelleanlæg#36 - Vridsløselille Andelsboligforening afd. 6 Vest - opdeling af boliger#37 - Godkendelse af projekt Albertslund Boligselskab afd. 3703 Vest#38 - Godkendelse konvertering af lån Albertslund Boligselskab afd. 3704 Etagehusene#39 - Godkendelse af konvertering samt vedståelse af garanti Vridsløselille Andelsboligforening af d. 5 Kanalens Kvarter#40 - Godkende påbudt konvertering Albertslund Ungdomsboliger afd. Morbærhaven#41 - Godkende råderetsarbejder, låneoptagelse og etablering af kommunal garanti. Vridsløselille Andelsboligforening afd 4 Række#42 - Godkendelse vedtægtsændringer Grundejerforeningen Godthåbsparken, Albertslund#43 - Godkendelse vedtægtsændringer Grundejerforeningen Tornegårdsvej 1-49, 2620 Albertslund#44 - Udpegning/godkendelse af bestyrelsesmedlemmer Danmarks Internationale Kollegium#45 - Godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner#46 - Frigivelse af indefrosne overførsler (bevilling)#47 - Forbrugsreducerende tiltag som følge af Økonomirapport nr. 4 (bevilling)#48 - Opsigelse af kontrakt på reklamefinansierede biblioteksposer#49 - Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for FGU Vestegnen

Se eller gense kommunalbestyrelsemødet 10. september 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 293
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 2
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 293
There is no video in the channel yet. There is no video yet.