08-10-19 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - KB - Nils Jensen søger om orlov#3 - ØU/KB - Budget 2020 og overslagsår 2021-2023, 1. behandling#4 - MBU/ØU/KB - Albertslund Motorsports Center - Placering#5 - 17.4 Byudvikling/ØU/KB – Godkendelse af samarbejdsaftale med Freja ejendomme om Vridsløselille Fængsel#6 - ØU/KB - Udbud og salg af delområde 1 i Roholmparken (Seniorbofællesskab)#7 - KB - Forslag fra partierne Ø, F og B om skandalefri bank#8 - BSU/ØU/KB - Fysiske forbedringer skoler/ 2019 (bevilling)#9 - BSU/SUS/ØU/KB - Godkendelse af høringssvar for Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed#10 - BSU/ØU/KB - Unge i risikozonen (Budgetaftale 2019)#11 - KFU/ØU/KB - Kommissorium for fremtidens Kroppedal#12 - KFU/ØU/KB - Godkendelse af Musikskolens vedtægter#13 - MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplan 3.15 - etageboligbebyggelse på Rønne Allé 1#14 - MBU/ØU/KB - Tilbygning til Materialegården Holsbjergvej 44 (bevilling)#15 - MBU/ØU/KB - Ny Multihal dispositionsforslag#16 - MBU/ØU/KB - Grøn forskønnelsespulje 2019 - Evaluering og tildeling af støtte#17 - MBU/ØU/KB - Trafikbestilling 2020#18 - MBU/ØU/KB - Udbudsgrundlag for busser#19 - MBU/ØU/KB - Støjhandlingsplan 2019-2023 (høring)#20 - MBU/ØU/KB - Stadepladsregulativ (høring)#21 - MBU/ØU/KB - Energispareaktivitetsplanen - status og budget for 2020#22 - MBU/ØU/KB - Budget og takster på varmeforsyningsområdet til budget 2020#23 - MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2020#24 - 17.4 Byudvikling/ØU/KB - Principper for parkering i Hersted Industripark#25 - ØU/KB Pris- og lønregulering af budget 2019 (bevilling)#26 - ØU/KB - Udviklingsbidrag 2020#27 - KB - Godkendelse 2 nye bestyrelsesmedlemmer DIK#28 - Alle fagudvalg/ØU/KB - Politisk mødekalender 2020

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen d. 8. Oktober 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 402
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 3
Det seneste år: 64
There is no video in the channel yet. There is no video yet.