18-06-2020 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden#5 - ØU/KB - Borgerrådgiverens Beretning 2019-20#2 - MBU/BSU/ØU/KB - Igangsætning af planlægning for placering af nyt AMC ved stadion#3 - MBU/ØU/KB - Forslag fra Det konservative Folkeparti om AMC og dens fremtid som kommunalt klubtilbud#4 - MBU/ØU/KB - Natur- og Landskabsprojekt Hyldager Bakker - frigivelse af ekstra rådighedsbeløb 2020 (bevilling)#6 - BSU/ØU/KB - Bedre udnyttelse af Tandplejens klinikker#7 - BSU/ØU/KB - Anbringelsesstrategi for Familieafsnitttet 2020#8 - BSU/ØU/KB - Korrektion af takst og budget til frokostordning#9 - SUS/ØU/KB - Tværkommunal indsats om unges fysiske og mentale sundhed#10 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af omkonvertering af stilling i Myndighedsenheden i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg#11 - SUS/ØU/KB - Plan for revidering af kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde#12 - SUS/ØU/KB - Forslag fra Socialistisk Folkeparti om indsats mod ensomhed#13 - KFU/ØU/KB - Kommissorium for ny Idrætspolitik#14 - KFU/ØU/KB - Forlængelse af Get2Sport aftale#15 - MBU/ØU/KB - Naturplan 2020 (høring)#16 - MBU/ØU/KB - Istandsættelse af festsalen til Kongsholmcentret (bevilling)#17 - MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan 3.14 og Kommuneplantillæg 13 - Boliger på Lyngmosevej 16-18 (høring)#18 - MBU/ØU/KB - Forberedelse til lavtemperatur fjernvarme på Herstedvester Skole (bevilling)#19 - MBU/ØU/KB - Ny fjernvarme hovedledning Egelundsvej (bevilling)#20 - MBU/ØU/KB - Slidlag til cykelstier langs Roskildevej (bevilling)#21 - MBU/ØU/KB - Renovering af legepladser til daginstitutioner (bevilling)#22 - MBU/ØU/KB - Renovering af daginstitutioner (bevilling)#23 - MBU/ØU/KB - Fremrykket planlagt vedligeholdelse 2020 (bevilling)#24 - MBU/ØU/KB - Frigivelse af den særlige vedligeholdelsesramme 2020 (bevilling)#25 - MBU/ØU/KB - Reservation af areal til offentligt formål (daginstitution) på Hyldagergrunden#26 - MBU/ØU/KB - Detailhandelsanalyse - ny detailhandel ved COOP og på Fængselsgrunden#27 - MBU/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten (Ø) om fremrykning af anlægsarbejder#28 - §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Tilføjelse af ekstern deltager i tema om sundhed#29 - ØU/KB - Sommeraktiviteter for børn og unge#30 - ØU/KB - Tilsyn med kommunale almene ældreboliger 2018#31 - ØU/KB - Nyt udbud af areal til senioregnet bofællesskab i Roholmparken Øst#32 - ØU/KB - VA afd. 5 Hyldespjældet - godkendelse frivillig konvertering#33 - ØU/KB - AB afd. 3714 Miravænget - godkendelse optagelse realkreditlån#34 - ØU/KB - Ejerskab af indsamling på Tværs#35 - ØU/KB - Ansøgning om prækvalifikation til boligsocial helhedsplan 2021 - 2024#36 - ØU/KB - Godkendelse af decisionsskrivelser for regnskab 2018#37 - ØU/KB - Godkendelse af årsregnskabet 2019 og revisionens beretning#38 - ØU/KB - Udmøntning af rammebesparelse fra budgetaftale 2020#39 - ØU/KB - Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2019 og Regnskab 2019#40 - KB - Lene Rygaard Jessen søger om orlov#41 - KB - Leif Pedersen søger om forlængelse af orlov

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 18. juni 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 382
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 34
Det seneste år: 382
There is no video in the channel yet. There is no video yet.