08-09-2020 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsordenspunkt#27 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for midlertidige botilbud#29 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for længerevarende botilbud#2 - ØU/KB - Budget 2021 og overslagsår 2022-2024, 1. behandling#3 - ØU/KB - Forslag fra SF og Enhedslisten om flygtningebørn til Albertslund#4 - KFU/ØU/KB - Dørsalg på Toftegården#5 - KFU/ØU/KB - Budget 2020 - Birkelundgaard#6 - KFU/ØU/KB - Kulturmetropolen 2021-2024#7 - EBU/ØU/KB - Nytårskur og virksomhedspris for virksomheder i Albertslund#8 - EBU/ØU/KB - Sagsbehandlingsfrister Borger & Arbejdsmarked.#9 - MBU/ØU/KB - Frigivelse af midler til fugtsikring af Rådhusets arkiver (bevilling)#10 - MBU/ØU/KB - Nedrivning af Roskildevej 122 (bevilling)#11 - MBU/ØU/KB - Overgang til 12 årlige rater for opkrævning på det takstfinansierede område#12 - MBU/ØU/KB - Frigivelse af midler til projektering af udvidelse af HIC klubhus (bevilling)#13 - MBU/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten om plan for solceller i Albertslund#14 - MBU/ØU/KB - Etablering af stamvej Roholmparken (bevilling)#15 - MBU/ØU/KB - Ophævelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden#16 - MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 7.16 (høring)#17 - MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan 5.5 - Boliger på Smedeland 8A (høring)#18 - MBU/ØU/KB - Nye klubbygninger - Svanen og Bakkens Hjerte - resultat af licitation (bevilling)#19 - BSU/ØU/KB - Status for overholdelse af sagsbehandlingsfrister#20 - BSU/ØU/KB - Flere lærere til folkeskolen#21 - BSU/ØU/KB - Børneliv i Sund Balance (bevilling)#22 - BSU/ØU/KB - Kvalitetsrapport for skoleområdet 2017/2018 og 2018/2019#23 - BSU/ØU/KB - Anvendelse af midler til dagtilbud til tidlig indsats#24 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for pasning af nærstående med handicap eller alvorlig sygdom#25 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for plejevederlag ved pasning af døende samt hjælp til sygeplejeartikler#26 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for selvvalgt hjælper#28 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse#30 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for afløsning og aflastning#31 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for samværs- og aktivitetstilbud#32 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for befordring#33 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af introduktion til kvalitetsstandarder 2020#34 - SUS/ØU/KB - Status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister på social- og sundhedsområdet#35 - ØU/KB - Salg af vejareal ved Smedeland 8a#36 - ØU/KB - Udbud af Posthusgrunden, Bytorvet 2-6#37 - ØU/KB - AB Buerne. Godkendelse af afslutning og byggeregnskab gavlisolering og udvidelse af 1 lejemål#38 - ØU/KB - AUB afd. 1 Morbærhaven - godkendelse af endeligt byggeregnskab helhedsplan#39 - ØU/KB - AKB ALbertslund afd. Hedemarken - godkendelse skema A helhedsplan#40 - ØU/KB - AKB Albertslund afd. Roholmsparken, Ovalen - godkendelse skema A#41 - ØU/KB - Albertslund Boligselskab afd 3703 Vest - godkendelse optagelse af realkreditlån#42 - ØU/KB - Godkendelse påbudt konvertering AB afd. Albertslund Etagehuse#43 - ØU/KB - Godkendelse påbudt konvertering af realkreditlån VA afd. 5 Kanalens Kvarter#44 - ØU/KB - Godkendelse af råderetsarbejder vedr. Vridsløselille Andelsboligforening afd. 961-52 Læhegnet/Nørreland#45 - ØU/KB - Tiltag vedr. ansvarlig skat#46 - ØU/KB - Regulering til budget 2020 som følge af ny ferielov og nye skøn for udvikling i lønninger og priser (bevilling)#47 - ØU/KB - Svar til Ankestyrelsen. Opfølgende spørgsmål vedr. brug af konsulentfirmaet Brorson Consult#48 - ØU/KB - Godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner#49 - ØU/KB - Udviklingsbidrag 2021#50 - ØU/KB - Ligestillingsredegørelse 2020#51 - ØU/KB - Kompensation for enhedernes udgifter relateret til Covid19 (bevilling)

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 8. september 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 335
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 6
There is no video in the channel yet. There is no video yet.