10-11-2020 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#9 - MBU/ØU/KB - AMC beliggende i Hyldagerparken#2 - MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 4.13 - Klub Svanen ved gårdhaverne i Syd (høring)#3 - MBU/ØU/KB - DK2020 klimaplan (høring)#4 - KB - Forslag fra Alternativet og Enhedslisten om vedvarende energi i stedet for biomasse#5 - MBU/ØU/KB - VVM-tilladelse til projekt på Smedeland 8A (høring)#6 - MBU/ØU/KB - Dispensation fra byplanvedtægt 13#7 - MBU/ØU/KB - Nedlæggelse af tunnel Sletbrovej (bevilling)#8 - MBU/ØU/KB - Forskønnelse af tunneler (bevilling)#10 - BSU/ØU/KB - Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet for årene 2018-19#11 - BSU/ØU/KB - Klassefordeling i skoledistrikter#12 - BSU/ØU/KB - Evaluering af strategien 'Skole for Alle'#13 - BSU/SUS/ØU/KB - Afrapporteringer på centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen 2020#14 - BSU/SUS/ØU/KB - Rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning 2021-2022#15 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte#16 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven#17 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter serviceloven#18 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for plejeboligområdet#19 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for tidlig forebyggende indsats til voksne#20 - KFU/ØU/KB - Finansiering af Get2Sport aftale (Bevilling)#21 - §17,4 Plejeboliger/ØU/KB - Albertshøj etape 3 - Totalentreprisekontrakt og skema B#22 - ØU/KB – Forsikringsaftale 2021 - 2023 (Bevilling)#23 - ØU/KB - Godkendelse af lånerammen for 2021 I/S Vestforbrændingen#24 - ØU/KB - Udbud af grund til boligformål#25 - ØU/KB - Godkendelse vedtægter Rådhusdammen#26 - ØU/KB - Hovedstadens Beredskab - Vedtagelse af den risikobaserede dimensionering, RBD 2021+#27 - ØU/KB - Beslutningskompetence ved iværksættelse af nødundervisning i skolerne#28 - ØU/KB - Undersøgelse af sexisme og trivsel i Albertslund Kommune#29 - KB - Lene Rygaard Jessen søger om forlængelse af orlov

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 10. november 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen

Denne video er set i alt: 339
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 14
There is no video in the channel yet. There is no video yet.