15-12-20 Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#2 - KB - Forslag fra Enhedslisten om indsigelse vedr. byggeri i Vallensbæk Nord#1 - Godkendelse af dagsorden#3 - KB - Forslag fra Enhedslisten vedr. asbestrenovering#4 - BSU/MBU/ØU/KB - Asbest uheld i forbindelse med skimmelsanering i Brillesøen afd. Kærmosen#5 - MBU/BSU/ØU/KB - Analyse og plan for kapaciteten på dagtilbudsområdet#6 - MBU/ØU/KB - Lokalplan Smedeland 38 - igangsætning af plangrundlag#7 - MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplantillæg 17.7.1 – Platanparken#8 - MBU/ØU/KB - Skybrudsplan for Albertslund Kommune (Høring)#9 - MBU/ØU/KB - Godkendelse af naturplan 2020 (Efter endt høring)#10 - MBU/ØU/KB - Natur- og landskabsprojekt Hyldager Bakker - frigivelse af rådighedsbeløb 2021 (bevilling)#11 - MBU/ØU/KB - Udkast til regulativ for udeservering mv (Høring)#12 - MBU/ØU/KB - Tilladelse til nedrivning#13 - MBU/ØU/KB - Tilladelse til vertikalt jordvarmeanlæg#14 - MBU/ØU/KB - Genhusning af børnehuset Damgården - Afd. Jægerhytten#15 - MBU/ØU/KB - Bedre lys, lyd og luft i folkeskolerne i 2021 (bevilling)#16 - MBU/ØU/KB - AK/DOLL samarbejde 2021 (bevilling)#17 - MBU/ØU/KB - Godkendelse af takstblad 2021 for Herstedøster Vandværk#18 - MBU/ØU/KB - Forslag fra Dansk Folkeparti om indførelse af pris for bedre byggestil i Albertslund Kommune#19 - BSU/ØU/KB - Handleplan for PPR#20 - BSU/ØU/KB - Handleplan for Familieafsnittet#21 - BSU/ØU/KB - Regulering af skolernes budget#22 - BSU/ØU/KB - Frigivelse af midler - teknologiforståelse for skoleåret 19/20 (bevilling)#23 - BSU/ØU/KB - Kommissorie for Tænketank for tryghedsskabende initiativer#24 - BSU/SUS/ØU/KB - Videreførelse af headspace Albertslund i 2021 og 2022#25 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven inden for det trekommunale samarbejde#26 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice#27 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for tidsafgrænset rehabiliteringsforløb#28 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for alkoholbehandling#29 - SUS/ØU/KB - Aktiviteter for psykisk sårbare borgere i eget hjem#30 - EBU/ØU/KB - Nationale mål i Beskæftigelsesplan 2020-2022#31 - § 17,4 Byudvikling/ØU/KB – Godkendelse udvidelse af styregruppen Fængselsgrunden#32 - ØU/KB - Udbud af Skallerne 4#33 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Albertslund Vest#34 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Flintager#35 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for lækage på hovedledninger ved jernbanen#36 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for udskiftning af tag på varmeværkets kedelhal 1 (bevilling)#37 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for udebelysning etape 1-6 (bevilling)#38 - ØU/KB - Anlægsregnskab for salg af Albogrunden#39 - ØU/KB - Anlægsregnskab for opgradering af IT - infrastruktur#40 - ØU/KB - Godkendelse af vedtægter - Lækrogen#41 - ØU/KB - Godkendelse af vedtægtsændringer, vedtægter for Grundejerforeningen Snebærhaven#42 - ØU/KB - Godkendelse af vedtægtsændringer for Damgårdsarealet ApS#43 - ØU/KB - Godkendelse af Skema A ansøgning for VA Bæk-Fosgården#44 - ØU/KB - Godkendelse af skema A ansøgning for helhedsplan fra Albertslund Boligselskab afd. 08, Nord#45 - ØU/KB - Godkendelse af Skema A ansøgning for VA Toften#46 - ØU/KB - Korrektion af regnefejl i skema B for helhedsplan vedr. AB 3707, Vest#47 - ØU/KB - Tilsyn med de kommunale almene ældreboliger i Humlehusene#48 - ØU/KB - Albertshøj - Plejecenter - Budget 2021#49 - ØU/KB - Boligsocial helhedsplan 2021-2025#50 - ØU/KB - Implementering af budgetaftale 2021 på det boligsociale område#51 - ØU/KB - Støtte af implementering af lettere behandlingstilbud i PPR#52 - ØU/KB - Selskabskonstruktion - Ressourceindsamling A/S#53 - ØU/KB - Godkendelse af HOFORs takster 2021 for vand og spildevand#54 - ØU/KB - Færdiggørelse af budget 2021 (bevilling)#55 - ØU/KB - Politisk tidsplan for budgetproces 2022#56 - ØU/KB - Rapportering på kommunens indkøbspolitik 2018-2020#57 - ØU/KB - Whistleblowerordning i Albertslund Kommune#58 - ØU/KB - Covidrengøring på skoler og i dagtilbud#59 - KB - Omkonstituering i Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget og Kulturudvalget

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen d. 15. December 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 287
De sidste 24 timer: 2
De sidste 7 dage: 9
Den seneste måned: 34
Det seneste år: 287
There is no video in the channel yet. There is no video yet.