09-02-2021 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - BSU/MBU/ØU/KB - AMCs fremtid og placering og heraf følgende konsekvens for Hyldager Bakker#3 - ØU/KB - Forslag fra SF om tilfredshedsundersøgelse på psykiatri og handicapområdet#4 - ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten om mere åbenhed og demokratiske procedurer#5 - KB - Forslag fra Enhedslisten om suspension af nationale test i 2021#6 - BSU/(ØU/KB) - Skoleindskrivning; Elev- og klassetal, skoleåret 21/22 (efter høring)#7 - BSU/ØU/KB - Etablering af lokalt behandlingsorienteret skoletilbud#8 - KFU/ØU/KB - Medlemstilskud og Coronastøtte 2021#9 - KFU/ØU/KB - Ansøgning om støtte fra Kulturhuset Birkelundgaard#10 - SUS/EBU/ØU/KB - Fra ufaglært til faglært - rekruttering til SOSU#11 - EBU/ØU/KB - Afklaring af kontanthjælpsmodtagere (bevilling)#12 - EBU/ØU/KB - Uddannelsesambassadør (bevilling)#13 - MBU/ØU/KB - Justering af tilskud til Albertslund Verdensmål Center (bevilling)#14 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for renoveringsplan for Sydskolen 2015#15 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for udskiftning af vandinstallationer på Egelundsskolen#16 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for nedrivning af Albo og Kongsholmcentret#17 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for lokalerokade Kongsholmcentret / ombygning Vognporten 2#18 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for istandsættelse af lejligheder på Stationstorvet 23#19 - ØU/KB - Anlægsregnskab for salg af grund til Next#20 - MBU/ØU/KB - Forslag fra Alternativet og Enhedslisten om vedvarende energi i stedet for biomasse#21 - MBU/ØU/KB - Renovering af beplantning i rabatten langs Egelundsvej Nord#22 - MBU/ØU/KB - Kunstgræsbane i syd - forundersøgelser (bevilling)#23 - MBU/ØU/KB - Svømmehallen ved Herstedvester Skole - programmering (bevilling)#24 - MBU/ØU/KB - Høringssvar til Greater Copenhagen Cykelhandleplan#25 - MBU/ØU/KB - Tilskud til Albertslund Verdensmål Center 2021 (takstfinansieret bevilling)#26 - MBU/ØU/KB - Høringssvar til supplerende høring af forslag til ændringer i kommuneplanrammer for VUC- og Vandgrunden (Nordporten)#27 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for omsorgstandpleje#28 - SUS/ØU/KB - Nye medlemmer i Udsatterådet#29 - SUS/ØU/KB - Anvendelse af gavekort i den sociale stofmisbrugsbehandling#30 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling#31 - SUS/ØS/KB - Tilskud til sociale foreninger#32 - SUS/ØU/KB - Ledelses- og kvalitetskontrol af midlertidige og længerevarendebotilbud#33 - SUS/ØU/KB - Tilsyn med beskyttet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud#34 - ØU/KB - Budgettvist - Rimbuen#35 - ØU/KB - Budgettvist - Solhusene#36 - ØU/KB - Budgettvist - Oldbuen#37 - ØU/KB - Budgettvist - Eskebuen#38 - ØU/KB - Budgettvist - Kirsebærgården#39 - ØU/KB - Budgettvist - Capellavænget#40 - ØU/KB - Tillæg til anvisningsaftale mellem Blokland og Albertslund Kommune#41 - ØU/KB - Godkendelse af vedtægtsændring vedrørende kommunikation med beboerne#42 - ØU/KB - Tilsyn med kommunale almene ældreboliger 2019 - Albertshøj#43 - ØU/KB - Tilsyn 2019 Humlehusene#44 - ØU/KB - Omlægning af driftslån til finansiering af beboervejledere i Bo-Vest ifbm byggesager#46 - ØU/KB - Indgåelse af rammeaftaler for udbud af håndværkerydelser#47 - ØU/KB – Forsikringsaftale 2021 - 2023 (Bevilling)#48 - ØU/KB - Borgersamlingens anbefalinger til fremtidens Albertslund#49 - ØU/KB - Mulighed for orlov fra dagtilbud med en forkortet varsel#50 - KB - Godkendelse af ny bestyrelse i DIK#51 - KB - Udpegning af nyt medlem i § 17.4 Plejeboliger

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen d. 09. februar 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 445
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 15
There is no video in the channel yet. There is no video yet.