09-03-2021 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - ØU/KB - Forslag fra Alternativet om skriftlig spørgetid forud for udvalgsmøder#3 - ØU/KB - Forslag fra partierne B, SF, Ø, Å om valgbusser som brevstemmesteder#4 - KB - Forslag fra Enhedslisten om Klimaplan for en grøn affaldssektor#5 - BSU/ØU/KB - Revision af udviklingsstrategien (efter høring)#6 - BSU/ØU/KB - Anvendelse af tidlig indsats midler for dagtilbudsområdet#7 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af foreløbige handleplaner for Sundhedspolitik#8 - MBU/ØU/KB - Brillesøen - renovering, nybyggeri eller længerevarende genhusning (bevilling)#9 - MBU/ØU/KB - Modernisering af vej- og stibelysning på private fællesveje og kommunale stier (bevilling)#10 - MBU/ØU/KB - Klimaplan 2050 - miljøvurdering (høring)#11 - MBU/ØU/KB - Skybrudsplan 2050 - miljøvurdering (høring)#12 - MBU/ØU/KB - Mindre ombygning af daginstitutioner (bevillling)#13 - MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 4.13 - Klub Svanen ved gårdhaverne i Syd (efter høring)#14 - MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 7.16 (efter høring)#15 - MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan 13.8 - Haver ved Solhusene (høring)#16 - MBU/ØU/KB - Støjsanering Roskildevej (bevilling)#17 - MBU/ØU/KB - Støjsanering Egelundsvej (bevilling)#18 - MBU/ØU/KB - Ny aftale om varmelevering fra VEKS#19 - MBU/ØU/KB - Solcelleplan (bevilling)#20 - MBU/ØU/KB - Nyt omklædningshus til HIC - godkendelse af projektforslag#21 - MBU/ØU/KB - Prioritering af bygningsvedligeholdelsesrammen 2021 (bevilling)#22 - MBU/ØU/KB - Forbud mod gennemkørende lastbiler på Stensmosevej#23 - SUS/ØU/KB - Magtanvendelser på socialområdet for voksne 2020#24 - SUS/ØU/KB - Magtanvendelser på ældreområdet 2020#25 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven inden for det trekommunale samarbejde#26 - SUS/EBU/KFU/ØU/KB - Sund med kultur#27 - FOU/KFU/ØU/KB - Låneaftale Langagergaard 2021#28 - MBU/ØU/KB - Udvikling af Hedemarksvej#29 - ØU/KB - Godkendelse af supplerende skema A vedr. omdannelse af 32 et-rums-boliger til 16 to-rums-boliger#30 - ØU/KB - Godkendelse af lånoptagelse på 76,4 mio. kr. i henhold til lånerammen for 2020#31 - ØU/KB - Ny aftale om anvisning af boliger i KAB Hedemarken#32 - ØU/KB - Tilsyn med regnskabsførelsen i Danmarks Internationale Kollegium (DIK)#33 - ØU/KB - Regnskab 2020 Værdiregulering og afskrivninger#34 - ØU/KB - Delegation af kompetence til forvaltningen - ny vederlagsbekendtgørelse#35 - ØU - Rekruttering af ny kommunaldirektør til Albertslund Kommune#36 - KB - Ansøgning om udtrædelse af Kommunalbestyrelsen for Lene Rygaard Jessen (Ø)

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen d. 09. marts 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 317
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 4
Det seneste år: 64
There is no video in the channel yet. There is no video yet.