11-05-2021 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - ØU/KB - Forslag fra SF om kommunikation med borgerne#3 - ØU/KB - Forslag fra Venstre om henvendelse til ladeoperatører#4 - ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten vedr. nemlig/intervare og indkøbsaftaler#5 - ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten om at sikre, at nye boliger faktisk bruges til beboelse#6 - MBU/ØU/KB - Støjpulje (bevilling)#7 - MBU/ØU/KB - Agenda Center Albertslund - nu Albertslund Verdensmål Center, Regnskab og Beretning 2020#8 - MBU/ØU/KB - Busprioritering på Roskildevej for linje 123 (bevilling)#9 - MBU/ØU/KB - Musikteatret - Nødvendig vedligeholdelsesarbejde i 2021 (bevilling)#10 - MBU/ØU/KB - Den særlige vedligeholdelsesramme 2021 (bevilling)#11 - MBU/ØU/KB - Regulativ for udeservering mv (efter høring)#12 - MBU/ØU/KB - Arbejdsprogram for kommunale ejendomme#13 - MBU/ØU/KB - Hegning af nyttehaver - Tornegårdsvej 48 - 91#14 - BSU/ØU/KB - Status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister på børne- og skoleområdet#15 - BSU/ØU/KB - Nye sagsbehandlingsfrister i Familieafsnittet#16 - BSU/ØU/KB - Katalog om sociale indsatser på det specialiserede socialområde.#17 - BSU/ØU/KB - Pulje til generelt løft af folkeskolen 2021 (bevilling)#18 - BSU/ØU/KB - Fravigelse fra reglerne om mindste varighed af undervisningstid i folkeskolen#19 - EBU/ØU/KB - Driftsunderskud for Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter på grund af Covid-19#20 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for støtte til køb af bil#21 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for APV-hjælpemidler#22 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler#23 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice#24 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for tidsafgrænset rehabiliteringsforløb#25 - SUS/ØU/KB - Implementering af besøgspakker på ældreområdet#26 - ØU/KB - Ordinær generalforsamling 2021 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S#27 - ØU/KB - Ændring af kommunegrænse for etablering af letbanestation#28 - ØU/KB - Styringsdialog med de almene boligselskaber 2021#29 - ØU/KB - Orientering om urafstemning om helhedsplan i AB Nord#30 - ØU/KB - Orientering om urafstemning om helhedsplan i Bæk-Fosgården#31 - ØU/KB - Opsigelse af driftsoverenskomsterne med OK-Fonden#32 - ØU/KB - Revidering af Spilleregler for god økonomistyring#33 - ØU/KB - Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2020#34 - ØU/KB - Forslag til ændring af styrelsesvedtægt#35 - ØU/KB - Fejl i udbetaling af vederlag til KB suppleanter#36 - ØU/KB - Podning af elever på skolerne

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 11. maj 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 146
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 4
There is no video in the channel yet. There is no video yet.