24-06-2021 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#6 - ØU/KB - Borgerrådgiverens Beretning 2020-21#7 - ØU/KB - Forslag fra Venstre om at Albertslund Kommune indgår partnerskab med FN's børneorganisation UNICEF#8 - KB - Forslag fra Enhedslisten om åbenhed og kompetence omkring beslutninger i Albertslund Kommune#9 - BSU/ØU/KB - Katalog om handicapkompenserende ydelser på det specialiserede socialområde.#10 - BSU/ØU/KB – Idékatalog fra tænketanken for tryghedsskabende initiativer#11 - KFU/ØU/KB - Model for sportstrappen#12 - KFU/ØU/KFU/ØU/KB - Samdrift af MusikTeatrets foyer#13 - EBU/ØU/KB - Beslutning om BID i Albertslund Centrum#14 - KFU/ØU/KB - Drøftelse af udkast til kulturpolitik samt tidsplan - efter høring#15 - MBU/ØU/KB - Fysiske rammer til alkoholbehandling#16 - MBU/ØU/KB - Masterplan og miljøvurdering for COOPbyen (efter høring)#17 - MBU/ØU/KB - Lokalplan Coop Byen Fase 1 - igangsætning af plangrundlag#18 - MBU/ØU/KB - Træplan - forslag til træplantning på kommunale arealer (bevilling)#19 - ØU/KB - Hyldager Bakker, køb af areal fra Banedanmark#20 - MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan 13.8 - Haver ved Solhusene (efter høring)#21 - MBU/ØU/KB - Opgradering af legepladser ved daginstitutioner (bevilling)#22 - MBU/ØU/KB - DK2020 klimaplan (efter høring)#23 - MBU/ØU/KB - Klimaplan 2050 - miljøvurdering (efter høring)#24 - MBU/ØU/KB - Skybrudsplan 2050 - miljøvurdering (efter høring)#25 - MBU/ØU/KB - Skybrudsplan 2050 for Albertslund Kommune (efter høring)#26 - MBU/ØU/KB - Vedligeholdelse af legepladser ved daginstitutioner (bevilling)#27 - MBU/ØU/KB - Renovering af daginstitutioner 2021 (bevilling)#28 - MBU/ØU/KB - Tilpasning af daginstitutioner til lav temperatur fjernvarme (bevilling)#29 - MBU/ØU/KB - Renovering af gulve i daginstitutioner (bevilling)#30 - MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan 5.5 - Boliger på Smedeland 8A (efter høring)#31 - MBU/ØU/KB - Etablering af jordvolde/landskabsprojekt til støjreduktion i Egelundparken#32 - MBU/ØU/KB - Permanente håndvaske i daginstitutioner i forlængelse af COVID19#33 - MBU/ØU/KB - Opførelse af Brillesøen - proces og udbud#34 - MBU/ØU/KB - Daginstitution og musikskole på Vridsløse#35 - MBU/ØU/KB - Opførelse af nyt omklædningshus til HIC (bevilling)#36 - MBU/ØU/KB - Etablering af letbanestation, principbeslutning#37 - MBU/ØU/KB - Godkendelse af ansøgninger til forskønnelse af tunneler#38 - MBU/ØU/KB - Anvendelse af kommunale arealer i forbindelse med boligrenoveringer#39 - MBU/ØU/KB - Affaldsplan og Regulativ - 2021 - 2032 (høring)#40 - ØU/KB - Nye klubbygninger - indkøb af materialer#41 - MBU/ØU/KB - Valg af midlertidig placering af AMC (bevilling)#42 - MBU/ØU/KB - Lukning af Hedemarksvej som led i arbejdet med grøn mobilitet og bykvalitet#43 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for særlige vedligeholdelsesarbejder 2019#44 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for planlagt vedligeholdelsesarbejde 2019#45 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for lys og akustik på Herstedlund Skole#46 - SUS/ØU/KB - Handleplan om ensomhed#47 - SUS/ØU/KB - Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan 2021#48 - SUS/KFU/ØU/KB - Godkendelse af strategi for Sundhedshuset Albertslund#49 - SUS/ØU/KB - Udmøntning af midler til kulturaktiviteter for ældre, udsatte borgere og personer med handicap#50 - §17.4 Plejeboliger/ØU/KB - Haveelevator#51 - ØU/KB - Ny aftale om anvisning af boliger i KAB Hedemarken#52 - ØU/KB - Godkendelse af Skema B og lånegarantier for Solhusene#53 - ØU/KB - Udbetaling af provenu for salg af HMN I/S 2021 (bevilling)#54 - ØU/KB - Budgetkorrektion af socialområdet (bevilling)#55 - ØU/KB - Godkendelse af decisionsskrivelser for regnskab 2019#56 - ØU/KB - Godkendelse af årsregnskab 2020 og revisionens beretning#57 - ØU/KB - Godkendelse af forslag til ændring af Hovedstadens Beredskabs vedtægter og Service Level Agreement på myndigheds- og forebyggelsesområdet i forbindelse med kompetenceoverdragelse af påbud mv.#58 - ØU/KB - Samarbejde om kontrol af arbejdsmarkedsklausuler (bevilling)#59 - ØU/KB - Kommunalbestyrelsens respons til Borgersamlingen#60 - ØU/KB - Godkendelse af Albertslund Kommunes Plan for fortsat drift#61 - ØU/KB - Forslag til ændring af styrelsesvedtægt#62 - KB - Valgbestyrelse til kommunalvalg#63 - KB - Anmodning om omkonstituering i Dansk Folkeparti

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 24. juni 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 385
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 7
There is no video in the channel yet. There is no video yet.