12-10-21 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - ØU/KB - Budget 2022 og overslagsår 2023-2025, 2. behandling#3 - ØU/KB - Fastsættelse af kirkeskat 2021#4 - MBU/BSU/ØU/KB - Udvikling af klubtilbud/AMC i midlertidig placering (bevilling)#5 - ØU/KB - Galgebakken - Vurdering af BO-Vest´ renoveringsprojekt#6 - ØU/KB - Skema B for helhedsplan Galgebakken#7 - KB - Forslag fra Enhedslisten om kommuneplantillæg for Fængselsgrunden#8 - KB - Forslag fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti om afskaffelse af ekstra vederlag til borgmester#9 - BSU/ØU/KB - Teknologiforståelse for skoleåret 20/21 (bevilling)#10 - BSU/ØU/KB - National aftale om udvidede frihedsgrader for skoler i skoleåret 2021/2022#11 - BSU/ØU/KB - Ny national aftale om håndtering af faglige udfordringer i grundskolen (bevilling)#12 - BSU/ØU/KB - Sager behandlet i Ankestyrelse på børnesocialområdet 2020#13 - SUS/ØU/KB - Sager behandlet i Ankestyrelsen på voksensocialområdet i 2020#14 - MBU/ØU/KB - Klimaregnskab#15 - MBU/ØU/KB - Gebyr for anvisning af jord (bevilling)#16 - MBU/ØU/KB - Gebyr for anvisning af erhvervsaffald (bevilling)#17 - MBU/ØU/KB - Budget og regnskab indenfor varmeforsyningens område til budget 2022#18 - MBU/ØU/KB - Robinievej 202 - Dispensation til nedrivning af Herstedhus#19 - MBU/ØU/KB - Finansiering af skimmelsvampesager på kommunale daginstitutioner (bevilling)#20 - MBU/ØU/KB - Trafikbestilling 2022#21 - MBU/ØU/KB - Helhedsplan for busfremkommelighed og parkering til Stadion (bevilling)#22 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for pumper i regnvandsbrønde#23 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder#24 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg#25 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven#26 - SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter serviceloven#27 - SUS/ØU/KB - Revision af forretningsorden for Udsatterådet#28 - ØU/KB - Godkendelse af Skema C for Rådhusdammen#29 - ØU/KB - Ophør af ulykkesforsikring for anbragte børn#30 - ØU/KB - Anlægsprojekt i Stadionparken (Bevilling)#31 - ØU/KB - Evaluering af Borgersamling om fremtidens Albertslund#32 - KB - Orientering om udbud af visiteret indkøbsordning

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 12. Oktober 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 281
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 281
There is no video in the channel yet. There is no video yet.