8-04-2014 - Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Folkeskolereform: Ændringer i "Skole for alle" Pukterne 2 til 11 debatteres under punkt 2#3 - Folkeskolereform: En længere og mere varieret skoledag Pukterne 2 til 11 debatteres under punkt 2#4 - Folkeskolereform: Timefordelingsplanen Pukterne 2 til 11 debatteres under punkt 2#5 - Folkeskolereform: Samarbejdet mellem skoler og klubber Pukterne 2 til 11 debatteres under punkt 2#7 - Folkeskolereform: Kompetenceudvikling Pukterne 2 til 11 debatteres under punkt 2#6 - Folkeskolereform: Den åbne skole Pukterne 2 til 11 debatteres under punkt 2#8 - Folkeskolereform: Kvalitet og styring Pukterne 2 til 11 debatteres under punkt 2#9 - Folkeskolereform: Indskolingsstruktur Pukterne 2 til 11 debatteres under punkt 2#10 - Folkeskolereform: Økonomiske konsekvenser af skolereformen Pukterne 2 til 11 debatteres under punkt 2#11 - Folkeskolereform: Høringsmateriale Pukterne 2 til 11 debatteres under punkt 2#12 - Kommissorium for udviklingsplan for Kulturcenter Birkelundgaard#13 - Udpegning af medlemmer til Sundhedsrådet 2014-2017#14 - Valg til Folkeoplysningsudvalget 2014#15 - Virksomhedsmål i beskæftigelsesplanen#16 - Forlængelse af tilslutningstilladelse, Naverland 26AB#17 - Økologiopgørelse 2013#18 - Vandråd for vandoplandene for Køge Bugt og Roskilde fjord#19 - Skitseforslag til bygning M i Kongsholmcentret (bevilling)#20 - Trangfølgeplan for broer og bygværker (bevilling)#21 - Trangfølgeplan for asfaltarbejder 2014 (bevilling)#22 - Årsrapport for kommunale ejendomme#23 - Finansiering af grønne tiltag og velfærdsteknologi (bevilling)#24 - Afgivelse af årsregnskab 2013 til revisionen#25 - Værdireguleringer 2013#26 - Tilskud til politisk arbejde#27 - Ændring af forretningsorden for Albertslund Kommunalbestyrelse 2. behandling#28 - Valgstyrere og politisk tilforordnede vælgere#29 - Udpegning af Integrationsråd#30 - Kandidater til KommuneKredits bestyrelse#31 - Dansk folkeparti - Familier der er udsat af bolig#32 - Ny lejekontrakt for gymnasiet (Lukket punkt)#33 - Udstykning af bygning D, Albertslund Centrum (Lukket punkt)#34 - Tillæg til salgsaftale - Albertslund Spildevand A/S (Lukket punkt)

Her kan du gense kommunalbestyrelsesmødet, afholdt d. 8. april 2014. Du kan springe i videoen ved hjælp af dagsorden punkterne i listen under video vinduet.

Denne video er set i alt: 222
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.