10-05-22 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - ØU/KB - Forslag fra partierne F, Ø og B om ændring af tituleringer#3 - KB - Forslag fra Venstre om forskønnelse af Kanalgaden#4 - KB - Forslag fra Socialdemokratiet om forbud mod reklamer for pengespil i offentlig transportt#5 - KB - Forslag fra Socialdemokratiet om forebyggende indsats for, at ingen børn og unge skal stå alene med ensomhed og sorg#6 - KB - Forslag fra Enhedslisten vedr. boligforhold#7 - MBU/ØU/KB - Støjpulje 2022 (Bevilling)#8 - MBU/ØU/KB - Parkering i Albertslund Kommune#9 - MBU/ØU/KB - Albertslund Verdensmål Center - Regnskab og Beretning 2021#10 - MBU/ØU/KB - Tillæg til Spildevandsplan, vilkår m.v. (efter høring)#11 - MBU/ØU/KB - Handlingsplan for solceller#12 - MBU/ØU/KB - Mageskifte Roholmparken#13 - MBU/ØU/KB - Lys, Lyd og Luft i klasselokalerne i 2022 (Bevilling)#14 - MBU/ØU/KB - Byrum ved Kongsholmcentret - renovering efter byggeri#15 - MBU/ØU/KB - Godkendelse af at Albertslund Kommune søger ”New European Bauhaus Local Initiatives” ifm udviklingen af Vridsløse#16 - MBU/ØU/KB - Projektforslag til udvidelse af forsyningsområdet, efter høring#17 - BSU/ØU/KB - Statslige midler til minimumsnormeringer 2022 (bevilling)#18 - BSU/ØU/KB - Ændrede kriterier for anvisning til dagtilbud#19 - BSU/ØU/KB - Pædagogiske tilsyn i dagtilbud#20 - SSU/ØU/KB - Tilsyn Bofællesskabet Humlehusene#21 - SSU/ØU/KB - Ledelses- og kvalitetskontrol i Socialenheden for voksne#22 - SSU/ØU/KB - Forslag til udmøntning af besparelse på klubområdet#23 - ÆU/ØU/KB - Status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister hos afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg i 2021#24 - ÆU/ØU/KB - Årligt uanmeldt tilsyn i ældreplejen af BDO, 2022#25 - KFU/ØU/KB - Handlingsplan for kulturpolitikken#26 - KFU/ØU/KB - Permanent driftstilskud til Danmarkshistorien i Vestskoven#27 - IR/KFU/ØU/KB - Priser til foreningslivet#28 - ØU/KB - Databeskyttelsesrådgiverens Årsrapport 2021#29 - ØU/KB - Aftale om udlejning i seniorbofælleskabet Ovalen#30 - ØU/KB - Bevillingsmæssige ændringer 2. kvartal 2022 (Bevilling)#31 - ØU/KB - Ordinær generalforsamling 2022 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S#32 - ØU/KB - Revideret vision for Albertslund Kommune (høring)#33 - ØU/KB - Principper for overtagelse af integrationsansvaret for ukrainske flygtninge

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 10. maj 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 202
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 202
There is no video in the channel yet. There is no video yet.