21-06-22 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - ØU/KB - Borgerrådgiverens beretning 2021-22#40 - ØU/KB - Politisk aftale om trafikafvikling for Hersted Industripark#3 - MBU/ØU/KB - Kommissorium for VVM, BRT linje 400S#4 - MBU/ØU/KB - Ændring af projekt for boliger på Smedeland 8#5 - MBU/ØU/KB - Igangsætning af lokalplan, Smedeland 30#6 - MBU/ØU/KB - Igangsætning af lokalplan, Seniorboliger ved Klub Svanen#7 - MBU/ØU/KB - Tilsagn til dialog vedr. udviklingsidéer for Roskildevej 161-163#8 - MBU/ØU/KB - Plan for ladestandere samt vejledning til foreninger#9 - MBU/ØU/KB - Brillesøen - Godkendelse af byggeprogram#10 - MBU/ØU/KB - Omlagt drift af kommunens grønne arealer, rabatter og grøftekanter#11 - MBU/ØU/KB - Placering af 500.000 træer samt alternativer#12 - MBU/ØU/KB - Det Grønne Albertslund, vedligeholdelse og sikring af træer og beplantninger#13 - MBU/ØU/KB - Nyt kommissorium for Naturgruppen#14 - MBU/ØU/KB - Lastbilkørsel på Stensmosevej#15 - MBU/ØU/KB - Roskildevej i Albertslund, analyse og test (bevilling)#16 - MBU/ØU/KB - Vedligeholdelse af legepladser 2022 (bevilling)#17 - BSU/ØU/KB - Skolestrategiens mål og indsatser i skoleåret 2022/2023#18 - BSU/ØU/KB - Repræsentanter fra organisationer til bestyrelsen i Albertslund Ungecenter#19 - BSU/ØU/KB - Ansøgninger om kortere skoledage i skoleåret 2022/2023#20 - BSU/ØU/KB - Udmøntning af aktivitetspulje på skoleområdet fra budgetaftale 2021#21 - BSU/ØU/KB - Udmøntning af "Løft til folkeskolen" fra budgetaftale 2019 (Bevilling)#22 - BSU/ØU/KB - National pulje til børns læring og trivsel i skolerne efter COVID-19 (bevilling)#23 - BSU/ØU/KB - Resultat af valg til skolebestyrelser#24 - BSU/ØU/KB - Frigivelse af midler til projekt om læring gennem innovation og entreprenørskab på tre skoler (bevilling)#25 - BSU/BSU/ØU/KB - Etablering af dialogforum på skoleområdet som erstatning for Skolerådet (efter høring)#26 - ÆU/ØU/KB - Tilsyn på Rehabiliteringen#27 - KFU/ØU/KB - Forlængelse af Get2Sport-aftale (Bevilling)#28 - KFU/ØU/KB - Ny profil for MusikTeatret#29 - KFU/ØU/KB - Den fremtidige samdrift af MusikTeatrets foyer#30 - KFU/ØU/KB - Forlængelse af låneaftale for HIC#31 - EBU/ÆU/BSU/ØU/KB - Albertslund Kommunes rekrutterings- og uddannelsestrategi, efter høring#32 - EBU/ØU/KB - Pulje til Styrket Jobformidling#33 - EBU/BSU/ØU/KB - Måltal for ungdomsuddannelser#34 - EBU/ØU/KB - Handleplan 2022-25 for "Stærke valg"#35 - SSU/ØU/KB - Konstituering af Sundhedsrådet 2022#36 - SSU/ØU/KB - Revision af forretningsorden for Udsatterådet#37 - SSU/ØU/KB - Etablering af nyt tilbud om stofmisbrugsbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter#38 - SSU/ØU/KB - Puljen til sociale foreninger 2022#39 - ØU/KB - Opsigelse af lejemål Klub Svanen#41 - ØU/KB - Godkendelse af decisionsskrivelser for regnskab 2020#42 - ØU/KB - Godkendelse af årsregnskab 2021 og revisionens beretning#43 - ØU/KB - Revideret vision for Albertslund Kommune (Efter høring)#44 - ØU/KB - Godkendelse af forslag om oprettelse af kassekredit til Hovedstadens Beredskab#45 - ØU/KB - Godkendelse af forslag til repoforretninger i Hovedstadens Beredskab#46 - ØU/KB - Ændring i afdelingsorganisering#47 - KB - Forslag fra SF og Enhedslisten om adgang til Borgerservice#48 - KB - Forslag fra Enhedslisten om bedre forhold i hjemme- og sygeplejen

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 21. juni 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 293
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 293
There is no video in the channel yet. There is no video yet.