13-09-22 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - ØU/KB - Budget 2023 og overslagsår 2024-2026, 1. behandling#3 - MBU/ØU/KB - Forslag til masterplan for Vridsløse med tilhørende miljøvurdering (efter høring)#4 - MBU/ØU/KB - Rammelokalplan 13.9 for Vridsløse, (høring)#5 - MBU/ØU/KB - Lokalplan 5.6 - Boliger på Smedeland 38 (efter høring)#6 - MBU/ØU/KB - § 25-tilladeles (VVM) til projekt på Smedeland 8A (efter høring)#7 - MBU/ØU/KB - § 25-tilladelse (VVM) til projekt på Smedeland 38 (efter høring)#8 - MBU/ØU/KB - § 25-tilladelse (VVM) til Coop Byens vestlige bydel efter miljøvurderingsloven (efter høring)#9 - MBU/ØU/KB - Kommissorium for VVM, BRT linje 400S#10 - MBU/ØU/KB - Rådgivning Hersted Industripark (bevilling)#11 - MBU/ØU/KB - Kapacitetsudvidelser af Børnehuset Kastanjen på dagtilbudsområdet (bevilling)#12 - MBU/ØU/KB - Hyldager Bakker - opdateret budget og frigivelse af ekstra rådighedsbeløb 2022 (bevilling)#13 - MBU/ØU/KB - Asfaltering af Vestskovvej (bevilling)#14 - MBU/ØU/KB - Silent City, strategi 2023-2024 og ny samarbejdsaftale 2022#15 - MBU/ØU/KB - Klimaregnskab 2021#16 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for udebelysning - Etape 8#17 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for fjernvarme i Lækrogen (bevilling)#18 - §17.4 Plejeboliger/MBU/ØU/KB - Albertshøj Etape 3, Ombygning af kontoretage 2#19 - BSU/ØU/KB - Ny lovgivning på skoleområdet#20 - BSU/ØU/KB - Vederlagsfri kommunal tandpleje for de 18-21 årige (Bevilling)#21 - BSU/ØU/KB - Kravspecifikationer for private leverandører af dagtilbud#22 - BSU/ØU/KB - Forslag fra partierne Radikale, Enhedslisten og SF om minimumsnormeringer i børnehøjde#23 - SSU/ØU/KB - Tilsyn på Boligerne Herstedøster Sidevej#24 - SSU/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance#25 - SSU/ÆU/ØU/KB - Praksisplan for fysioterapi 2022#26 - ÆU/ØU/KB - Årligt uanmeldt tilsyn i Hjemme- og Sygeplejen#27 - EBU/ØU/KB - Status på implementeringen af erhvervsstrategien 2019-2024#28 - KFU/ØU/KB Ændring i prisstruktur for fitnessmedlemsskaber#44 - ØU/KB - Styringskoncept for Albertslund Kommune#45 - ØU/KB - Frisættelse af kommuner#29 - ØU/KB - Bevillingsmæssige ændringer 3. kvartal 2022 (Bevilling)#30 - ØU/KB - Salg og udbud af grunde (bevilling)#31 - ØU/KB - Bekræftelse af skema A - Tagboliger i Blokland#32 - ØU/KB - Skema C for Helhedsplanen i AB Vest#33 - ØU/KB - Skema C og byggeregnskab for AB-Vest - opdelte boliger#34 - ØU/KB - Humlehusene 1, 5 og 7 - Budget 2023#35 - ØU/KB - Allonge til samarbejdsaftale med OKFonden (Humlehusene)#36 - ØU/KB - Albertshøj - Plejecenter (Etape 1+2) - Budget 2023#37 - ØU/KB - Allonge til samarbejdsaftale med OKFonden (Albertshøj)#38 - ØU/KB - Låneoptag til el-skraldebiler mv. til Ressourceindsamling A/S#39 - ØU/KB - Ekstraordinær energibesparelse vej- og stibelysning#40 - ØU/KB - Årsrapport forsikring & risikostyring 2021#41 - ØU/KB - Godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner#42 - ØU/KB - Integrationsindsats 2022. Redegørelse for Albertslund Kommunes integrationsarbejde 2018- 2021#43 - ØU/KB - Årsberetning for Whistleblowerordningen i Albertslund Kommune 2021/2022#46 - ØU/KB - Udviklingsbidrag 2023#47 - ØU/KB - Politisk mødekalender 2023

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 13. september 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 397
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 397
There is no video in the channel yet. There is no video yet.