13-12-22 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - BSU/MBU/ØU/KB - Lukning af Børnehuset Storken (høring)#3 - BSU/ØU/KB - Regulering af skolers budgetter på baggrund af elevtallet 5. september 2022#4 - BSU/ØU/KB - Revision af beredskabsplan om overgreb#6 - SSU/ØU/KB - Nye medlemmer af Sundhedsrådet#7 - SSU/ØU/KB - Tilsyn på Albertslund Rusmiddelcenter#8 - ÆU/ØU/KB - Godkendelse af retningslinjer for tilsyn i Ældreplejen#9 - EBU/ÆU/BSU/ØU/KB - Albertslund Kommunes Rekrutterings- og uddannelsesstrategi, efter høring#10 - EBU/ØU/KB - Virksomhedsprisen - nye kriterier for tildeling#11 - EBU/ØU/KB - Lærlingepris - kriterier for tildeling#12 - EBU/ØU/KB - Evaluering af BID#13 - KFU/ØU/KB - Tilskud til idrætsaktiviteter for seniorer#14 - KFU/ØU/KB - Bevaring af kunst i det offentlige rum#15 - KFU/ØU/KB - Takststigninger på Albertslund Ridecenter#16 - KFU/ØU/KB - Opfølgning på budgetbesparelser på Albertslund Bibliotek#17 - §17,4 Byudvikling/MBU/ØU/KB - Principper for udviklingen af Hersted Industripark#18 - MBU/ØU/KB - Igangsætning af lokalplan, Malervangen 1#19 - MBU/ØU/KB - Tilføjelse til Parkeringsbekendtgørelse#20 - MBU/ØU/KB - Permanent placering af BaseCamp/AMC#21 - MBU/ØU/KB - Bemyndigelse til screeningsafgørelse efter § 21 i miljøvurderingsloven#22 - MBU/ØU/KB - Tilslutningstilladelse til mikrobryggeri og bemyndigelse til forvaltningen#23 - MBU/ØU/KB - Tilskud til Albertslund Verdensmål Center 2023 (takstfinansieret bevilling)#24 - MBU/ØU/KB - EU life IP-projekt (tillægsbevilling)#25 - MBU/ØU/KB - Finansiering af oprensning af Kanalen 2022 (bevilling)#26 - MBU/ØU/KB - Frigivelse af midler til rådgivnings- og konsulentbistand til byudviklingsprojekter (bevilling)#27 - MBU/ØU/KB - Projekt om omlægning fra gasopvarmning til fjernvarme i Herstedøster (suppl. anlægsbevillling)#28 - MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan 5.8 Smedeland 6 (høring)#29 - MBU/ØU/KB - Detaljeringsgrad for lokalplan Karrekvarteret - Vridsløse#30 - MBU/ØU/KB - Varmeplan 2022 (høring)#31 - MBU/ØU/KB - Lovliggørelse af konstruktion ved Café Felix – Kanaltorvet 2#32 - MBU/ØU/KB - Takstblad for stadepladser på vejarealer#33 - MBU/ØU/KB - Tryghedsanalyse for Kanalens Kvarter#34 - MBU/ØU/KB - Godkendelse af takstblad 2023 for Herstedøster Vandværk#35 - MBU/ØU/KB - Bero i samling af Brøndagerskolen på en matrikel (bevilling)#36 - MBU/ØU/KB - Albertshøj Etape 3, Stationstorvet, jordforurening#37 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for forberedelse til lavtemperatur på Herstedvester skole (bevilling)#38 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for opgradering af festsal ved Kongsholmcentret (bevilling)#39 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for udvidelse af Materialegården (bevilling)#40 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Albertslund syd (bevilling)#41 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Indeklima 2020 skoler (bevilling)#42 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for fjernaflæste målere (bevilling)#43 - MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Egelundsvej (bevilling)#44 - ØU/KB - HOFOR - legalitetsgodkendelse af vand- og spildevandstakster for 2023#45 - ØU/KB - Ejerskab af Ressourceindsamling A/S#46 - ØU/KB - Status for udmøntning af midlertidigt botilbud til voksne#47 - ØU/KB - Skema B for Blokland (Helhedsplanen)#48 - ØU/KB - Skema B - VA afd, 57 - Blokland Tagboliger#49 - ØU/KB - Regnskabstvist i AB-Syd#50 - ØU/KB - Fornyelse af anvisningsaftaler med Bo-Vest#51 - ØU/KB - Bevillingsmæssige ændringer 4. kvartal 2022 (Bevilling)#52 - ØU/KB - Politisk tidsplan for budgetproces 2024#53 - ØU/KB - Proces for organisering af klubber og skoler#54 - ØU/KB - Organisationsændring for DKE, den kriminalpræventive enhed#56 - ØU/KB - Midlertidige tiltag som følge af øgede forbrugsudgifter#57 - Alle fagudvalg/ØU/KB - Målsætninger for 2023#58 - ØU/KB - Studietur for Kommunalbestyrelsen

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 13. december 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 175
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 2
Den seneste måned: 14
Det seneste år: 175
There is no video in the channel yet. There is no video yet.